Přejít na objednávku

Kontrola plagiátorství

Ke zjištění plagiátu je v zahraničí využíváno množství detekčních systému (angl. detection tools). Praxe ověřovat studentské práce na výskyt plagiátu se již rozšířla i do České republiky. Jednou z prvních vysokých škol, kde je systém pro detekci plagiátu používán je Masarykova univerzita v Brně.

Název softwarů/ programů využívaných institucemi

iThenticate je detekční software sloužící k vyhledávání neoriginálních pasáží - plagiátů. Tento nástroj umožňuje vydavatelům, společnostem a firmám okamžité ověření původu/ originality dokumentů i rukopisů. Umožňuje jim také zjistit, zda dokumenty jejich duševního vlastnictví nejsou neoprávněně použity v prostředí internetu. Systém je dostupný na adrese: http://www.ithenticate.com/

Turnitin je v součastnosti jeden z nejužívanějších softwarů na odhalování plagiátu. Systém je dostupný na adrese:
http://www.turnitin.com/

Moss (Measure Of Software Similarity) je automatizovaný systém vyhledávající podobnosti v jazycích C, C++, Java, Pascal, Ada, ML, Lisp. Jedná se o internetovou službu, která slouží k odhalení plagiátu v oblastech programování. Moss může být používán pro systémy Unix nebo Windows. Za systém zodpovídá Stanford University a jeho stránky naleznete zde:
http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/

JPlag je systém vyhledávající podobnost v kódu softwarů. Je dostupný na této adrese:
http://www.ipd.kit.edu/jplag/

MyDropBox.com nabízí soubor programů sloužících k prevenci plagiátorství, recenzování článků a věnujících se online výukovému prostředí, ve kterém mohou učitelé pracovat s hodnocením studentů a známkovat odevzdané práce online přímo na webu. MyDropBox je dostupný zde:
http://www.mydropbox.com

Název softwaru/ programu - individuální

Copy Catch Gold - systém na odhalování plagiátu je dostupný na Managed Windows Service (MWS). Slouží k odhalení plagiátu v elektronických materiálech. Copy Catch porovnává dokumenty vybrané vyučijícím (odevzdané práce studentů v jednom ročníku, všechny odevzdané práce atd.) a zobrazí stupeň podobnosti obsahu s jinými pracemi.
http://www.liv.ac.uk/csd/software/plagiarism/copycatch/

Essay Verification Engine (EVE2) jedná se o software kontrolující shodnost textů. Trial - 15 dnů.
http://www.canexus.com/

Glatt - jedná se o tři softwary, které umožňují odhalit plagiát.
http://www.plagiarism.com/

Plagiarism Finder je aplikace systému Windows, která je spustitelná na každém počítači s přístupem na internet. Kontroluje shodnost dokumentů a vytvoří podrobnou zprávu, ve které zvýrazní shodné pasáže s odkazem na zdroj.
http://www.m4-software.com/

WcopyFind porovnává shodnost částí textů nebo slov ve frázích. Software neumí prohledávat webové stránky a internet, také neumí pracovat s pdf formátem.
http://plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html

Scan My Essay - systém porovnávající shodnost textů, k dispozici zcela zdarma.
http://www.scanmyessay.com/

Plag Tracker - bezplatná online aplikace Plag Tracker s unikátním kontrolním algoritmem. Prozatím nepracuje s češtinou.
http://www.plagtracker.com/

Název softwaru/ programu používaných v ČR

Theses.cz - systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Za vývojem a provozováním stojí Masarykova univerzita. Systém slouží českým i zahraničním vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích – název, autor, ...) a jako úložiště prací pro vyhledávní plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.
http://www.theses.cz/

Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátů v seminárních a jiných školních pracích. Je napojen na systém Theses.cz a tak porovnává obsah i se závěrečnými vysokoškolskými pracemi.
http://www.odevzdej.cz/