Neviditelné sluchátko si můžete také zapůjčit ve Zlíně, Brně, Ostravě, Pardubicích a Albrechticích.

Kontrola plagiátorství

Ke zjištění plagiátu je v zahraničí využíváno množství detekčních systému (angl. detection tools). Praxe ověřovat studentské práce na výskyt plagiátu se již rozšířla i do České republiky. Jednou z prvních vysokých škol, kde je systém pro detekci plagiátu používán je Masarykova univerzita v Brně.

Název softwaru/ programu používaných v ČR

Theses.cz - systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Za vývojem a provozováním stojí Masarykova univerzita. Systém slouží českým i zahraničním vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích – název, autor, ...) a jako úložiště prací pro vyhledávní plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.
http://www.theses.cz/

Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátů v seminárních, diplomových a jiných školních pracích. Je napojen na systém Theses.cz a tak porovnává obsah i se závěrečnými vysokoškolskými pracemi. Nahrajte soubor se svou prací a zjistěte míru shody s jinými zdroji.
http://www.odevzdej.cz/

DOPORUČUJEME PRO KONTROLU VAŠICH DIPLOMOVÝCH A SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Jak funguje Odevzdej.cz

Repozitar.cz - slouží ke shromažďování, archivaci a prezentaci publikovaných děl na partnerských univerzitách. Aplikace vyhledává v plných textech děl, které byly vloženy do repozitáře. U každého z vyhledaných záznamů si můžete nechat zobrazit podrobné informace o dané publikaci, citační záznam a anotaci. Ke každému záznamu lze také dohledat záznamy na podobné téma.
http://www.repozitar.cz/

Plag.cz - systém kontroly plagiátů kontroluje více než 14 bilionů webových stránek, článků, knih a periodik, a pomůže vám odhalit případné plagiátorství ve vašich dokumentech. Je uznáván jako systém kontroly národních plagiátů ve 3 zemích. Využívá mimořádně přesný detekční algoritmus. Je schopný ověřit až 1000 stran dokumentu.
http://www.plag.cz/

PravyDiplom.cz - systém pro ověření pravdivosti údajů uvedených na diplomu – zda odpovídá jméno, rok, příp. studijní program a obor, dle dat zveřejněných konkrétní školou.
http://www.pravydiplom.cz/

Název softwarů/ programů využívaných institucemi

iThenticate je detekční software sloužící k vyhledávání neoriginálních pasáží - plagiátů. Tento nástroj umožňuje vydavatelům, společnostem a firmám okamžité ověření původu/ originality dokumentů i rukopisů. Umožňuje jim také zjistit, zda dokumenty jejich duševního vlastnictví nejsou neoprávněně použity v prostředí internetu. Systém je dostupný na adrese: http://www.ithenticate.com/

Turnitin je v součastnosti jeden z nejužívanějších softwarů na odhalování plagiátu. Systém je dostupný na adrese:
http://www.turnitin.com/

Moss (Measure Of Software Similarity) je automatizovaný systém vyhledávající podobnosti v jazycích C, C++, Java, Pascal, Ada, ML, Lisp. Jedná se o internetovou službu, která slouží k odhalení plagiátu v oblastech programování. Moss může být používán pro systémy Unix nebo Windows. Za systém zodpovídá Stanford University a jeho stránky naleznete zde:
http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/

JPlag je systém vyhledávající podobnost v kódu softwarů. Je dostupný na této adrese:
http://www.ipd.kit.edu/jplag/

MyDropBox.com nabízí soubor programů sloužících k prevenci plagiátorství, recenzování článků a věnujících se online výukovému prostředí, ve kterém mohou učitelé pracovat s hodnocením studentů a známkovat odevzdané práce online přímo na webu. MyDropBox je dostupný zde:
http://www.mydropbox.com

Název softwaru/ programu - individuální

Glatt - jedná se o tři softwary, které umožňují odhalit plagiát.
http://www.plagiarism.com/

Scan My Essay - systém porovnávající shodnost textů, k dispozici zcela zdarma.
http://www.scanmyessay.com/

Plag Tracker - bezplatná online aplikace Plag Tracker s unikátním kontrolním algoritmem. Prozatím nepracuje s češtinou.
http://www.plagtracker.com/